SHELL’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirliğe yönelik yaklaşımımız, iş faaliyetlerimize üç seviyede entegre olmuştur:

  1. Emniyetli, verimli, sorumlu iş modeli
    Çalışanlarımız, yüklenicilerimiz ve komşularımız gibi tüm insanları korumak ve onlara saygı göstermek iş yapma tarzımızın temelini oluşturur. Bu, güvenlik, çevre ve topluluklarla etkileşim kurma biçimimizi yönetmek için global standartlar, prosesler ve araçları yürürlüğe koymuş olmayı da içerir. Olumsuz olayları önlemek, olumsuz çevresel ve sosyal etkileri tespit etmek, mümkünse olumsuz etkilerden kaçınmak ve en aza indirmek için çalışma şeklimizi sürekli olarak iyileştirmeyi hedefliyoruz. Performansımızı yıllık sürdürülebilirlik raporumuzda bildiriyoruz.
  2. Faaliyet gösterdiğimiz toplumlarda daha fazla fayda
    Faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki topluluklarda ve toplumun genelinde pozitif bir rol oynamamızı sağlamak için işimizi uzun vadeli olarak planlıyoruz. İş olanakları yaratmak, yetenekleri geliştirmek, yerel tedarikçilerden mal ve hizmet almak, endüstri standartlarının geliştirilmesine yardım etmenin yanı sıra vergi ve ruhsat ücretleri ödeyerek yerel ekonomilerin gelişmesine katkıda bulunuyoruz. Yerel toplulukların ihtiyaçlarına dayanan topluluk projelerini destekliyoruz.
  3. Enerjide daha sürdürülebilir bir gelecek
    Daha sürdürülebilir bir enerji geleceği elde edilmesi, hem toplumun emisyonlarını azaltmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele etmesine olanak tanıyan hem de enerjinin ekonomik ve sosyal faydalarından herkesin istifade etmesini sağlayan bir enerji dönüşümü gerektirmektedir. Bu hedef bir yandan emisyonları büyük ölçüde azaltırken diğer yandan da enerjinin üretilme, kullanılma ve daha fazla insana sunulma şeklinin değiştirilmesini gerektirmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi mümkündür, ama hızla harekete geçilmesini ve uzun vadeli bir vizyona sahip olunmasını gerektirir. Shell bu dönüşümde gönüllü olarak yer alan yetenekli bir aktördür.

Ticari açıdan mantıklı olan alanlarda, yani petrol ve gazın yanı sıra düşük karbon teknolojileri ve yenilenebilir enerji kaynaklarında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Fakat toplumun bir bütün olarak iklim değişikliğine çözüm bulması gerekmektedir. Biz şirketler, hükûmetler ve sivil toplumun daha sürdürülebilir bir enerji geleceğini şekillendirmek için birlikte çalışması gerektiğini savunuyoruz.

Kaynak: Shell