DOĞAL GAZ

Daha temiz yanan doğal gazla artan küresel enerji talebini karşılamaya ve karbondioksit2 emisyonlarını sınırlandırmaya yardımcı oluyoruz. Doğal gaz sanayilere, evlere ve işletmelere elektrik veriyor, ısıtıyor ve soğutuyor. Ayrıca rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına da iyi bir alternatif olabilir. Bunun yanı sıra gemiler, kamyonlar, otobüsler ve trenlerde düşük karbonlu yakıt olarak da kullanılabilir.

Uluslararası Enerji Kurumu’na göre doğal gaza yönelik küresel talep 2040 itibarıyla yarıdan fazla artış gösterebilir. Doğal gaz, en temiz yanan hidrokarbondur. Hem karada hem de açık denizde doğal gaz araştırması ve üretimi yapıyoruz. Bugün üretimimizin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Doğal gazın avantajları

Doğal gaz en temiz yanan hidrokarbondur ve elektrik üretmek üzere yakıldığında kömürün nedenolduğu karbondioksitin (CO2) yaklaşık yarısını ve hava kirleticilerin sadece onda birini üretir.

Bol miktarda bulunur. Eğer tüketim bugünkü seviyelerde olduğu gibi kalırsa yaklaşık 230 yıl yetecek kadar geri kazanılabilir gaz kaynağı mevcuttur.

Çok yönlüdür. Gazla çalışan bir elektrik santralinin çalışması ve durması, kömürle çalışan bir santrale göre çok daha az zaman alır. Bu esneklik doğal gazı, sadece güneş parıldadığında ve rüzgâr estiğinde bulunabilen güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına göre doğal bir alternatif haline getiriyor.

Taşımacılıkta LNG

Doğal gaz, araç verimliliğindeki, biyoyakıtlardaki, hidrojen ve elektrik mobilitesindeki gelişmelerle birlikte daha düşük karbonlu bir yakıt olarak taşımacılık enerjisi karışımında daha büyük bir pay edinebilir.

Dizel ve akaryakıta göre potansiyel ekonomik ve çevresel faydalarıyla kamyonlar ve gemiler için taşımacılık yakıtı olarak LNG kullanımını araştırıyoruz. Diğer kullanımları arasında trenler, madencilik sektörü ve sanayi uygulamaları bulunuyor. Ayrıca kendi faaliyetlerimizde de daha fazla LNG kullanımının yollarını inceliyoruz.

 

Gazdan sıvıya dönüşüm (GTL)

Shell’in gazdan sıvıya dönüşüm (GTL) teknolojisi, doğal gazı diğer hallerde ham petrolden elde edilen yüksek kaliteli sıvı ürünlere dönüştürüyor. Bunlar arasında taşımacılık yakıtları, motor yağları ve plastik, deterjan ve kozmetikler gibi günlük ihtiyaçlara yönelik maddeler bulunuyor.

GTL ürünleri renksiz ve kokusuzdur. Bunlar, ham petrolde bulunan kükürt, aromatikler ve nitrojen gibi saf olmayan maddelerin neredeyse hiçbirini içermez.

 

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)

Doğal gazı -162°C’ye (-260° Fahrenhayt) kadar soğutarak sıvıya dönüştürüyoruz ve hacmini 600 kat azaltıyoruz.Bu dadünyada enerjiye ihtiyaç duyan tüm yerlere sevk edilmesini kolay ve ekonomik hale getiriyor. Bununla birlikte LNG’yi evlere ve işletmelere dağıtılmak üzere tekrar gaza dönüştürüyoruz.

LNG’nin öncüsü olarak Shell, 1964’te dünyanın ilk ticari LNG santralinin teknolojisini temin etmiş ve ilk ticari sevkiyatı yaparak küresel bir ticaret başlatmıştır. LNG santrallerinin tasarımını ve inşasını yapıyoruz.

 

Kaynak: Shell